0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení

Část "Posouzení" slouží k zobrazování výsledků posouzení zadaného dílce. Posudek dílce je zobrazen na pracovní ploše formou průběhu požární odolnosti v minutách po délce dílce. Pokud pro některý úsek požární odolnost překračuje požadovanou hodnotu požární odolnosti, je tento úsek zvýrazněn červenou barvou.

Průběh požární odolnosti po dílci, červeně je vyznačena požadovaná hodnota odolnosti

Zadávací rám obsahuje volbu způsobu výpočtu a možnost vložení řezů dílce, ve kterých mohou být podrobně zobrazeny výsledky posouzení.

Způsob výpočtu

Způsob výpočtu se volí v horní části zadávacího rámu. Určuje, jakým způsobem a pro jaké zatížení má být proveden posudek. Možné jsou následující varianty:

Doba požární odolnosti rozhodujícího zatěžovacího případu

  • Zobrazuje průběh požární odolnosti po dílci pro rozhodující zatěžovací případ, tj. pro ten, kde je dosaženo nejnižší požární odolnosti

Obálka minimální doby požární odolnosti

  • Zobrazuje obálku průběhů požární odolnosti po dílci. Pro výpočet obálky jsou použity všechny zatěžovací případy, z kterých je v každém místě dílce vybrána nejnižší hodnota požární odolnosti

Jednotlivé zatěžovací případy

  • Zobrazí průběh požární odolnosti po dílci pro vybraný zatěžovací případ

Po přepnutí Způsobu výpočtu je nutné spustit výpočet posouzení tlačítkem "Počítej".

Výběr způsobu výpočtu

Řezy pro posouzení

Řezy pro posouzení jsou používány k podrobným výpisům výsledků v zadaných řezech dílce. Podrobné výsledky obsahují kromě požární odolnosti též kritickou teplotu. Kritická teplota prvku se určuje jako teplota, při níž je hodnota využití prvku právě rovna 100%. Pro zadané řezy lze buď vytisknout grafické výstupy nebo je lze převést na samostatné úlohy typu "Řez". Program automaticky zobrazuje kritický průřez na dílci (tj. ten s největším využitím), další řezy mohou být vloženy ručně.

Pro práci s řezy jsou v programu k dispozici následující funkce:

Řez

  • Převede aktivní řez v tabulce na samostatnou úlohu "Řez". Do řezu se převedou všechny potřebné parametry z dílce (průřez, materiály, požární detail, parametry vzpěru, klopení...) i odpovídající vnitřní síly pro všechny zadané zatěžovací případy.

Přidat

  • Vkládá na dílec nový řez, ve kterém je možné prohlížet podrobné výsledky posouzení. Nový řez se vkládá pomocí dialogového okna "Nový řez pro posudek".

Upravit

  • Umožňuje upravit vlastnosti aktivního řezu pro posouzení.

Odstranit

  • Odstraní aktivní řez pro posouzení.

Tisk

  • Umožňuje výsledky posouzení v jednotlivých řezech dílce vytisknout v dialogovém okně pro tisk pomocí stručných jednostránkových výstupů.

Pro vkládání řezů lze využít i aktivní pracovní plochu. Nový řez lze vložit dvojklikem na vybrané místo na dílci.

Část "Posouzení" ovládacího stromečku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.