0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pomocný kalkulátor

Některá vstupní pole mají rozšířené možnosti zadávání. V programu je lze rozeznat podle tlačítka "fx" za zadávacím polem. Po stisku tohoto tlačítka se otevře pomocný kalkulátor, ve kterém si lze spočítat přesnou vstupní hodnotu. Pro návrat z kalkulátoru do zadávacího pole lze využít klávesu "Enter". Jednoduché vzorce lze do zadávacího pole vkládat přímo. Do zadávacího pole lze tedy například napsat vztah 3*sin(30)+5. Po opuštění zadávacího pole program přepočítá vzorec a zobrazí výslednou hodnotu.

Vstupní pole s rozšířenými možnostmi zadávání

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.