0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace uzlu

Toto dialogové okno slouží k zadání případně úpravě polohy uzlu (podpory) na nosníku. Základním údajem o uzlu je jeho poloha (v programu označena jako "Souřadnice X"), která je definována jako vzdálenost od počátku nosníku. Dále je možné zadat typ uzlu. Dostupné jsou následující možnosti:

výpočetní uzel

  • uzel, ve kterém jsou zobrazeny přesné hodnoty sil v části "Vnitřní síly" a též hodnoty průhybu v části "Průhyb (MSP)" (pouze programy "Ocel" a "Dřevo"). Pomocí výpočetních bodů tak lze získat hodnoty mimo lokální extrémy.

kloub

  • podpora, ve které je zabráněno posunutí ve svislém směru

vetknutí

  • podpora, ve které je zabráněno posunutí ve svislém směru a natočení

obecná podpora

  • podpora, u které lze definovat tuhost ve svislém směru i v natočení. Tuhost se zadává ve spodní části okna

vnitřní kloub

  • vnitřní kloub na dílci, ve kterém dochází pouze k přenosu posouvajících sil, nikoliv ohybových momentů

Obecná podpora

Pro uzel typu "Obecná podpora" lze zadat pružné uložení ve svislém směru a v natočení. Tento způsob podepření je definován pružinovými konstantami K.

Zadávání tuhosti pružné podpory

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.