0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Polygon (Region)

Toto okno slouží k zadávání a úpravě polygonálních objektů. Každý polygon se skládá z jednotlivých segmentů, což mohou být úsečky nebo oblouky. Segment je vždy definován koncovým bodem a typem (úsečka/oblouk). Jednotlivé segmenty jsou uspořádány do tabulky "Geometrie" formou seznamu. Segment č.1 představuje počátek polygonu, po něm postupně následují další segmenty. Koncový bod posledního segmentu musí být identický s počátkem polygonu.

Segmenty lze do seznamu vkládat a dále je upravovat jednotlivými tlačítky vlevo od tabulky se seznamem segmentů. Samotné zadávání/úprava segmentu probíhá v samostatném okně "Úprava segmentu". Tlačítkem "Vsunout" lze před aktivní segment v tabulce vložit nový. Je tak možné doplnit již existující polygon o nové segmenty nejen na konec seznamu, kam vkládá nové segmenty příkaz "Přidat". Tlačítko "Uzavřít linii" automaticky vloží na konec seznamu poslední segment, který bude končit v počátku polygonu.

V levém dolním rohu je zobrazen náhled na polygon. Segment zaměřený v tabulce je v náhledu zvýrazněn modrou barvou.

Zvýraznění zaměřeného segmentu v okně pro zadávání polygonu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.