0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Minimální krytí

Minimální potřebná krycí vrstva výztuže je stanovena dle kapitoly 4.4.1 normy EN 1992-1-1.

Při výpočtu je stanovena nominální krycí vrstva v souladu se vztahem 4.1:

kde je:

cnom

  • nominální krycí vrstva

cmin

  • minimální krycí vrstva

Δcdev

  • přídavek na návrhovou odchylku

Minimální krycí vrstva cmin je stanovena vztahem 4.2:

kde je:

cmin,b

  • minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti dle tabulky 4.2

cmin,dur

  • minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí dle tabulky 4.4N

Δcdur,γ

  • přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti prvku dle 4.4.1.2(6)

Δcdur,st

  • redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli dle 4.4.1.2(7)

Δcdur,add

  • redukce minimální krycí vrstvy při použití přídavné ochrany dle 4.4.1.2(8)

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.