0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<reinforcement>

Tato část obsahuje údaje o vyztužení v jednotlivých úsecích dílce. Každý úsek je definován elementem <reinforcement>. Atributy společné pro všechny typy průřezů jsou:

start

 • Počátek úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

 • Konec úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

cover

 • Krytí výztuže. Možné hodnoty: "min" (minimální krytí), "stirrup" (minimální krytí a třmínky), "user" (vlastní hodnota, kterou je nutné zadat atributem "user", pokud není zadáno, tak je uvažováno jako "stirrup")

Další atributy se liší dle typu průřezu:

Průřezy kromě kruhu a oválu

Pro tyto průřezy element <reinforcement> umožňuje doplnění atributu "positioning", který ovlivňuje rozmístění vložek v řadách výztuže. Možné hodnoty jsou: "even" (generovat stejný rozestup vložek), "side" (vložky umístit co nejvíc ke kraji). Řady výztuže či jednotlivé vložky se vkládají pomocí elementů <row> (řada výztuže) nebo <inlet> (jednotlivé vložky).

Při zadávání řad výztuže pomocí elementů <row> lze využít následující atributy:

kind

 • Typ řady, hodnoty: "top" (horní), "bottom" (dolní)

diameter

 • Průměr výztuže

distance

 • Způsob zadání vzdáleností vložek, hodnota určuje tuto vzdálenost

count

 • Způsob zadání počtem vložek, hodnota definuje počet vložek v řadě

cover

 • Krytí, pokud není uvedeno, je použito minimální krytí

Část <reinforcement> se dvěma řadami výztuže

Pro zadávání jednotlivých vložek lze použít element <inlet>. Zadané řady výztuže jsou v takovém případě ignorovány. Tento element podporuje následující atributy:

y

 • poloha vložky (souřadnice ve směru osy y)

z

 • poloha vložky (souřadnice ve směru osy z)

diameter

 • průměr vložky

Část <reinforcement> se zadanými jednotlivými vložkami

Kruhový průřez

V případě kruhového průřezu je výztuž definována následujícími přídavnými atributy elementu <reinforcement>:

top

 • generovat vložku nahoru, možné hodnoty: "true", "false", pokud není zadáno, je uvažováno jako "true"

count

 • počet vložek

diameter

 • průměr výztuže

Oválný průřez

V případě oválného průřezu je výztuž definována následujícími přídavnými atributy elementu <reinforcement>:

count1

 • počet vložek v oblouku

diameter1

 • průměr výztuže v oblouku

count2

 • počet vložek v rovné části

diameter2

 • průměr výztuže v rovné části

Část <reinforcement> pro oválný průřez

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.