0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení záhlaví a zápatí

V tomto dialogovém okně je možné zapnout tvorbu záhlaví či zápatí a zadat údaje, které se mají vypisovat. V horní části lze nastavit, zda má být záhlaví či zápatí stejné pro všechny stránky, či zda se má použít jiné nastavení pro první stránku a sudé/liché stránky. Toho lze využít v případech, kdy první stránka neobsahuje záhlaví a sudé/liché stránky se liší s ohledem na orientaci vůči hřebenu sešitého dokumentu. Pokud jsou tato nastavení zaškrtnuta, zadávají se záhlaví a zápatí v jednotlivých záložkách.

Záložky pro zadání záhlaví dle typu strany

Zaškrtávací políčko "tisknout záhlaví (zápatí)" určuje, zda se bude hlavička či patička tisknout. V záhlaví lze též zapnout pomocí přepínače "Vložit firemní logo" zobrazení firemního loga. Logo je nejprve nutné nahrát v dialogovém okně "Údaje o firmě".

Jednotlivé řádky záhlaví a zápatí mohou obsahovat libovolný text či proměnné projektu. Proměnné jsou údaje, které jsou již zadané na jiném místě programu. Jako proměnné lze využít údaje z následujících míst:

  • dialogové okno "Údaje o firmě" - základní identifikační údaje o firmě (název, adresa, kontakty apod.)
  • dialogové okno "Obecné údaje o projektu" - vlastnosti projektu (název akce či úlohy, autor)
  • systémová data - obecné vlastnosti dokumentu (datum, čas, číslování stránek)

Proměnné lze zadat tlačítkem "Vložit" (tlačítko otevře seznam proměnných). Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li kurzor umístěn v některém ze zadávacích polí záhlaví či zápatí. Vložené proměnné jsou od normálního textu odlišeny barevným podkreslením. Proměnné lze libovolně kombinovat.

Vložení proměnné do místa kurzoru v třetí řádce záhlaví

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Výchozí nastavení se ukládají zvlášť pro textové dokumenty a zvlášť pro tisk obrázků. Nastavení jsou společná pro všechny programy Fin EC.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.