0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Obecný polygon

Toto dialogové okno slouží k zadání průřezu libovolného tvaru. Průřez lze zadávat dvěma základními způsoby: číselně a graficky. Oba způsoby lze libovolně kombinovat.

Pokud máme již vybraný průřez z knihovny předdefinovaných tvarů, tak v tomto dialogovém okně můžeme editovat průřez podle našich potřeb oběma již zmíněnými způsoby.

Číselné zadávání

Jednotlivé body obecného polygonu lze zadávat a upravovat číselně pomocí tabulky "Geometrie průřezu" v levé části okna. Zadávání probíhá v samostatném okně "Vlastnosti bodu", které lze spustit tlačítkem "+" v liště nad tabulkou. Při zadávání souřadnic v dialogovém okně lze pro výpočet správné hodnoty použít pomocný kalkulátor. Kalkulátor se zobrazí tlačítkem "" v zadávacím okénku.

Okno "Nový bod polygonu"

Úpravu souřadnic lze provádět přímo v tabulce. Pro mazání lze využít tlačítko "-" v nástrojové liště nad tabulkou.

Grafické zadávání

Graficky lze body přidávat na pracovní ploše v pravé části dialogového okna. Režim práce na ploše se vybírá v nástrojové liště "Úpravy". Pokud je v liště aktivní režim "Přidat", je možné kurzorem přímo vkládat nové body na pracovní plochu. Ve spodní části je možné pro přesnější zadávání zaškrtnout možnost "Zarovnání do mřížky" a poté zvolit vzdálenost jednoho kroku mřížky. Při aktivním režimu "Upravit" se po kliknutí kurzorem myši na bod otevře dialogové okno "Vlastnosti bodu", kde lze změnit jeho souřadnice. Režim "Odstranit" v nástrojové liště umožňuje mazání bodů. Při práci lze využít funkce z nástrojových lišt "Výběry" a "Měřítko a posun". ve spodní části je možné zapnout zarovnávání kurzoru do mřížky při zadávání bodů a též nastavit krok této mřížky.

Dialogové okno "Editor průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.