0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Podpory

Podepření styčníků se skládá ze tří složek: lze bránit podepření ve směru globálních os Y a Z a natočení kolem osy X. Podepření se zadává zaškrtnutím políčka "bráněno" u příslušného řádku. Pro jednotlivé typy podepření jsou používány následující značky:

  • Styčník není podepřen žádným způsobem

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru osy Y (posuvný kloub s posunem ve svislém směru)

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru osy Z (posuvný kloub)

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru os Y a Z (kloub)

  • Ve styčníku je bráněno natočení

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru osy Y a natočení (vetknutí s možností posunu ve svislém směru)

  • Ve styčníku je bráněno posunu ve směru osy Z a natočení (vetknutí s možností posunu ve vodorovném směru)

  • Ve styčníku je bráněno natočení a posunu ve směru os Y a Z (vetknutí)

Nejčastěji používané druhy podepření (nepodepřený styčník, posuvný kloub, kloub a vetknutí) lze rychle nastavit pomocí tlačítek pod náhledem styčníku. Tlačítka jsou označena příslušnými značkami.

Ve vlastnostech podepření lze určit též "Natočení podpory". Tohoto údaje je možné použít v případech, kdy je nutné získat reakce v natočeném souřadném systému, případně když je styčník podepřen v jiném směru než jsou směry hlavních os Y a Z.

Pomocí tlačítka "Speciální" lze spustit dialogové okno "Speciální vlastnosti styčníku", které umožňuje zadání nestandardních způsobů podepření, například pružných podpor.

Způsoby podepření jsou popsány v kapitole "Podpory styčníků" teoretické části nápovědy.

Vlastnosti podepření

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.