0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Profily

Okno "Profily po skupinách" slouží k hromadnému přiřazování průřezových a materiálových charakteristik dílcům v konstrukci. Průřezy lze prvkům zadat dvěma způsoby:

  • V horní části okna lze zadat různé profily jednotlivým skupinám prvků (např. horní pásy/dolní pásy/výplň u vazníků, sloupy/příčle u rámů). Mezi jednotlivými skupinami lze přepínat pomocí záložek. Zadání profilu a materiálu pro skupinu se provádí v okně "Profil". U již zadaného profilu lze upravit průřez též tlačítkem "Uprav průřez" v okně "Editor průřezu" respektive materiál tlačítkem "Uprav materiál" v okně "Katalog materiálů".
  • Pomocí tlačítka "Nový profil" v levém dolním rohu okna lze přiřadit všem prvkům stejný průřez. Samotné zadání průřezu probíhá v okně "Zadání profilu". Zadaný průřez a materiál se poté předá do všech skupin v horní části okna. Pokud již u některých skupin byl již průřez či materiál zadán, program tyto údaje novým profilem přepíše.

Po potvrzení zadání tlačítkem "Dokonči" se veškeré údaje z průvodce předají do hlavního okna generátoru. Pomocí tlačítka "Předchozí" se lze vrátit do dialogového okna "Rozměry".

Přepínání záložek v okně "Profily po skupinách"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.