0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průhyb (MSP)

V této části program provádí výpočet a posouzení průhybu. Výpočet je prováděn pouze pro zatěžovací případy (kombinace) určené pro posuzování mezních stavů použitelnosti. Pokud není žádná taková kombinace v části "Zatížení" vytvořena, nelze výpočet průhybu provést. V rámu ve spodní části okna lze zadat způsob výpočtu limitní hodnoty průhybu:

l/250 - běžné požadavky

  • Toto omezení představuje základní omezení průhybu hodnotou, při které můžou být ohroženy vzhled a obecná použitelnost konstrukce

l/ - vlastní požadavky

  • Tato volba umožňuje zadat vlastní limitní hodnotu jako podíl rozpětí konstrukce

Průhyb

  • Tato volba umožňuje zadat vlastní limitní průhyb jako absolutní hodnotu v mm

Část "Průhyb" posouzení nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.