0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Náběhy

Toto dialogové okno slouží k zadání náběhů na pásnice nosníku či sloupu. Náběh slouží k zvětšení tuhosti přípoje. Náběhy pro horní a dolní (respektive levou a pravou) stranu se zadávají v samostatných záložkách. Zadat lze náběh s pásnicí i bez pásnice. Zadávají se následující vlastnosti náběhu:

tw

  • tloušťka stojiny náběhu

hw

  • výška stojiny náběhu

Lw

  • délka stojiny náběhu u pásnice základního průřezu

tf

  • tloušťka náběhu pásnice (pouze pro náběh s pásnicí)

bf

  • šířka pásnice náběhu (pouze pro náběh s pásnicí)

Lf

  • délka stojiny náběhu u pásnice náběhu

aw

  • výška svaru u pásnice náběhu

Pokud je zaškrtnuto políčko "Přiřadit výztuhu k pásnici náběhu", program odpovídající výztuhu stojiny sloupu automaticky umístí do výškové úrovně pásnice náběhu. V opačném případě výztuha zůstane na stejném místě, jako v případě nosníku bez náběhu (v úrovní pásnice nosníku).

Spodní výztuha stojiny sloupu (červeně) přiřazená pásnici náběhu a pásnici nosníku

Tlačítko "Zkopírovat do 'Náběh ...'" umožňuje překopírovat typ a rozměr náběhu z jedné strany průřezu na druhou.

Okno "Náběhy nosníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.