0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konstrukční zásady

V rámci posouzení konstrukčních zásad jsou prováděny následující kontroly:

 • minimální stupeň vyztužení
 • maximální stupeň vyztužení
 • minimální vzdálenost vložek

Minimální stupeň vyztužení

Pro prvky typů "nosník" a "deska" musí plocha tahové výztuže splnit podmínku v souladu s 9.2.1.1(1):

kde je:

As,t

 • plocha tahové výztuže

fctm

 • pevnost betonu v tahu

fγk

 • mez kluzu oceli

bt

 • průměrná hodnota šířky tahové oblasti průřezu

d

 • účinná výška průřezu

Pokud je zapnuta kontrola minimálního stupně vyztužení dle ČSN 73 1201, kap. 8.5.2, je pro prvky typu "deska" prováděna následující kontrola:

kde je:

As,t

 • plocha tahové výztuže

Ac

 • celková plocha průřezu

fγk

 • mez kluzu oceli

Pro prvky typu "sloup" musí celková plocha podélné výztuže splnit podmínku v souladu s 9.5.2(2):

kde je:

As

 • celková plocha podélné výztuže

NEd

 • návrhová normálová tlaková síla

fγd

 • návrhová pevnost výztuže

Ac

 • celková plocha průřezu

Pro prvky typu "stěna" musí plocha svislé výztuže splnit podmínku v souladu s 9.6.2(1):

kde je:

As

 • celková plocha svislé výztuže

Ac

 • celková plocha průřezu

Maximální stupeň vyztužení

Pro všechny typy prvky musí celková plocha výztuže splnit podmínku v souladu s 9.2.1.1(3), 9.5.2(2) a 9.5.2(2):

kde je:

As

 • celková plocha výztuže

Ac

 • celková plocha průřezu

Minimální vzdálenost vložek

Pokud je zapnuta kontrola vzdálenosti vložek, je prováděna kontrola dle 8.2(2):

kde je:

smin

 • minimální vzdálenost mezi vložkami

k1, k2

 • konstanty

ϕ

 • průměr výztuže

dg

 • rozměr největšího zrna kameniva

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.