0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace konzoly

Toto okno umožňuje změnit rozměry styčníkového plechu a počet a polohu šroubů. Upravovat lze následující hodnoty:

bp

  • Šířka styčníkové desky

hp

  • Výška styčníkové desky

tp

  • Tloušťka plechu

a1

  • Poloha styčníkové desky vůči průřezu nosníku

a2

  • Odstup nosníku od hrany styčníkového plechu

počet řad vodorovně

  • Počet řad šroubů ve vodorovném směru, maximální počet je 2

počet řad svisle

  • Počet řad šroubů ve svislém a vodorovném směru, maximální počet je omezen číslem 20. Maximální počet šroubů by měl zvážit projektant s ohledem na geometrii detailu a použitou teorii výpočtu.

e1, p1

  • Osová vzdálenost první řady šroubů od horní hrany styčníkové desky respektive vzdálenost dalších řad šroubů od předchozí řady ve svislém směru

e2, p2

  • Osová vzdálenost první řady šroubů od vnější (volné) hrany styčníkové desky respektive vzdálenost dalších řad šroubů od předchozí řady ve vodorovném směru

Zadávané rozměry lze též měnit přímo kliknutím na příslušnou kóty v nákresu čelní desky v pravé části okna.

Změna rozměru pomocí aktivní kóty

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.