0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dotvarování

Toto dialogové okno umožňuje výpočet součinitele dotvarování dle kapitoly 3.1.4 normy ČSN EN 1992-1-1. Pro výpočet součinitele dotvarování je třeba zadat následující údaje:

Počátek zatěžování

  • Stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení

Konec zatěžování

  • Stáří betonu v uvažovaném okamžiku (na konci životnosti stavby). Časový údaj lze zadat jak ve dnech tak v rocích.

Relativní vlhkost prostředí

  • Relativní vlhkost okolního prostředí zadávaná v procentech. Pomocí tlačítek "Vnitřní" a "Vnější" lze nastavit vlhkost 50% (vnitřní prostředí) nebo 80% (vnější prostředí).

Celý průřez obklopen prostředím

  • Je-li toto pole zaškrtnuto, je uvažováno vystavení celého obvodu průřezu působení okolního prostředí (vysychání). V opačném případě je možné zadat, jaká část obvodu je vystavena působení okolního prostředí.

Výpočet součinitele dotvarování je popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Součinitel dotvarování".

Dialogové okno "Dotvarování"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.