0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace průřezu

Toto okno slouží k zadávání a úpravě geometrie dřevěného průřezu. Kromě náhledu obsahuje okno následující tlačítka pro zadávání a úpravy:

Hraněné

  • Toto tlačítko slouží k zadání celistvých průřezů (celistvé průřezy mohou být jednoduché, tvořené obdélníkovým nebo kruhovým tvarem, nebo jsou sestavené z několika obdélníků do tvarů I, T nebo ). Zadávání probíhá v "Editoru průřezu".

Složené

  • Toto tlačítko slouží k zadání složených průřezů (Složené průřezy se skládají z několika dílčích průřezů tvaru obdélníku). Zadávání probíhá v "Editoru průřezu".

Upravit

  • Tímto tlačítkem lze upravit již zadaný průřez. Program spustí "Editor průřezu" v odpovídajícím režimu zadávání (pro hraněné nebo složené průřezy) a nastaví již jednou zadané hodnoty.

Podrobnosti

  • Spustí dialogové okno, které zobrazí geometrické charakteristiky zadaného průřezu

Zadávací pole "Natočení" umožňuje zadání natočení průřezu vůči souřadnému systému dílce. Lze tak snadno posuzovat prvky, jejichž hlavní osy jsou natočeny vůči působícímu zatížení.

O této problematice pojednává též kapitola "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Okno "Editace průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.