0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Uživatelský manuál k programům Fin EC

Tento uživatelský manuál je určen všem uživatelům statických programů Fin EC. Na jednoduchých příkladech jsou vysvětleny principy použité jak v základních statických programech (Fin 2D, Fin 3D), tak v dimenzačních programech pro betonové, ocelové, dřevěné a zděné konstrukce.

Jednotlivé příklady vždy ukazují řešení konkrétní úlohy ve vybraném programu. S ohledem na podobné principy práce je možné každý příklad použít i pro jiné programy stejného druhu. Například úloha "Železobetonový sloup" ukazuje práci s programem "Beton, avšak shodný princip rychlého posouzení průřezu na kombinaci vnitřních sil je použitelný i ve všech ostatních dimenzačních programech pro ocelové, dřevěné a zděné konstrukce.

Uživatelský manuál obsahuje následující příklady:

Železobetonový sloup

Tento příklad ukazuje posouzení železobetonového průřezu na zadanou kombinaci vnitřních sil v programu "Beton 3D". Stejný princip posouzení je použit i ve všech ostatních dimenzačních programech ("Beton požár", "Ocel", "Ocel požár", "Dřevo", "Dřevo požár", "Zdivo"). Příklad též ukazuje způsob tvorby výstupní dokumentace.

Protlak

V tomto příkladu je vysvětlen postup práce s programem "Protlak". Kromě toho je zde též popsán způsob úpravy záhlaví dokumentů, který je možné využít i v ostatních programech Fin EC.

Dřevěný vazník

Úloha popisuje tvorbu příhradového vazníku pomocí generátoru konstrukcí v programu "Fin 2D" a následné posouzení v programu "Dřevo". Popsána je též tvorba dimenzačních skupin a hromadné zadávání výpočtových parametrů v dimenzačním programu. Tento příklad je vhodný i pro uživatele programu "Fin 3D".

Prostorová konstrukce

Tento příklad řeší výpočet prostorové konstrukce v programu "Fin 3D" a následné posouzení v programu "Ocel". Kromě postupného zadávání konstrukce v programu "Fin 3D" pomocí styčníků a dílců je v úloze popsána práce s dimenzačními skupinami. Tyto postupy je možné využít i v programu "Fin 2D" ve spojení s libovolným dimenzačním programem.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.