0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Číslování stránek

Dialogové okno určuje pravidla pro číslování stránek. "Styl číslování" určuje styl číslování stránek (arabské číslice, římské číslice, pomocí znaků abecedy) včetně možnosti vložení konstantní předpony či přípony. Volba "Číslovat od" umožní začít číslovat od libovolného čísla.

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Výchozí nastavení se ukládají zvlášť pro textové dokumenty a zvlášť pro tisk obrázků. Nastavení jsou společná pro všechny programy Fin EC.

Dialogové okno "Číslování stránek"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.