0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Generace výztuže

Dialogové okno "Generace výztuže" slouží k zadání parametrů automatického návrhu výztuže. Uživatel si může zaškrtnutím příslušného řádku vybrat, jaké parametry mají být pevně nastaveny a jaké mají být spočteny automaticky:

  • Poloha první řady
  • vzdálenost řad
  • profil výztuže

Pokud jsou ručně zadány všechny údaje, program navrhuje pouze počty smykové výztuže v jednotlivých řadách. V závorkách za jednotlivými zadávacími poli jsou zobrazeny možné rozsahy zadávaných hodnot. Tyto rozsahy vychází z konstrukčních zásad.

Při potvrzení okna tlačítkem "OK" program automaticky maže veškerou doposud zadanou výztuž.

Dialogové okno pro automatický návrh výztuže

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.