0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kombinace

Kombinace zatěžovacích stavů slouží k vyjádření současného působení různých zatěžovacích stavů. Předpis kombinace obsahuje seznam obsažených zatěžovacích stavů a případné zapojení součinitelů zatěžovacích stavů respektive kombinačních součinitelů. Kombinační součinitele mohou být získávány na základě typu kombinace a vlastností zatěžovacích stavů (návrhová norma EN 1990) nebo mohou být zadány zcela libovolně jako vlastnost kombinace (ostatní návrhové normy).

Kombinace jsou rozčleněny dle použití do několika tabulek, které jsou uspořádány v záložkách v zadávacím rámu v dolní části okna:

Kombinace I.řád MSÚ

  • Základní kombinace pro posouzení mezních stavů únosnosti. Při sestavování jsou použity kromě kombinačních součinitelů též součinitele zatěžovacích stavů γ. Poku je program propojen s dimenzačními programy, jsou použity pro ověření únosnosti prvků v těchto programech.

Kombinace I.řád MSP

  • Kombinace pro posouzení mezních stavů použitelnosti. Tyto kombinace jsou sestavovány bez použití součinitelů zatěžovacích stavů γ. Slouží k získání hodnot deformací konstrukce.

Kombinace II.řád MSÚ

  • Kombinace pro posouzení mezních stavů únosnosti při výpočtu dle teorie II. řádu. Pravidla pro sestavování jsou shodná jako pro "Kombinace I.řád MSÚ". Kombinace mohou být zadány zcela libovolně nebo mohou být převzaty z výpočtu dle teorie I. řádu. Dostupné pouze pokud je aktivován výpočet dle teorie II. řádu v okně "Informace o projektu".

Kombinace II.řád MSP

  • Kombinace pro posouzení mezních stavů použitelnosti při výpočtu dle teorie II. řádu. Pravidla pro sestavování jsou shodná jako pro "Kombinace I.řád MSP". Kombinace mohou být zadány zcela libovolně nebo mohou být převzaty z výpočtu dle teorie I. řádu. Dostupné pouze pokud je aktivován výpočet dle teorie II. řádu v okně "Informace o projektu".

Kombinace Lineární stabilita

  • Kombinace pro výpočet lineární stability. Tyto kombinace neobsahují ani kombinační součinitele ani součinitele zatěžovacích stavů γ. Dostupné pouze pokud je aktivován výpočet lineární stability v okně "Informace o projektu".

Záložky s jednotlivými tabulkami kombinací

Seznam kombinací v tabulce se vytváří pomocí svislé nástrojové lišty vlevo od tabulky. Program nabízí hromadnou tvorbu kombinací pomocí "Generátoru kombinací", který lze spustit tlačítkem "Generovat". Jednotlivě lze kombinace vkládat v dialogovém okně "Vlastnosti kombinace", které lze spustit tlačítkem "Přidat". Seznam kombinací lze přehledně zobrazit v "Tabulce kombinací", která je dostupná pomocí tlačítka "Tabulka".

Seznam zatěžovacích stavů a kombinací je možné vyměňovat mezi projekty pomocí šablon s příponou *.flc. Nástroje pro vytvoření a opětovné načtení šablony jsou umístěny v hlavním menu v části "Pomůcky" - "Zatěžovací stavy a kombinace".

Teoretické informace o kombinacích zatěžovacích stavů jsou uvedeny zde.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.