0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výztuha pásnice sloupu

Toto okno slouží k zadání výztuh pásnice sloupu. Zadat lze dva typy výztuh:

vodorovná výztuha na částečnou výšku stěny sloupu

  • vyztužení vodorovně umístěným plechem, který je přivařen k pásnici a stojině sloupu. Výztuha zvyšuje únosnost pásnice sloupu v ohybu, zároveň může zvýšit též únosnost stojiny sloupu v tahu a tlaku.

příložka pásnice sloupu

  • zesílení pásnice sloupu navařeným plechem. Výztuha zvyšuje únosnost pásnice sloupu v ohybu.

Rozměry výztuhy

V tomto rámu lze zadat následující rozměry výztuhy (význam hodnot je zobrazen na schématickém obrázku v okně):

a1

  • vzdálenost horní hrany výztuhy od srovnávací roviny

aw

  • výška svaru u výztuhy

ts

  • tloušťka výztuhy

hs

  • délka výztuhy

Výztuhu lze dočasně vypnout pomocí políčka "Uvažovat výztuhu". Při odškrtnutí zůstává výztuha stále zadána, avšak není s ní počítáno v posouzení. Nastavení "Výztuha je vlevo" ozrcadlí výztuhu na levou pásnici sloupu.

Zapojení výztuh do výpočtu je popsáno v kapitolách "Čelní deska/pásnice sloupu v ohybu, šrouby v tahu" a "Stěna sloupu v tahu a v tlaku" teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Výztuha pásnice sloupu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.