0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volba normy

Program provádí posouzení betonových prvků na účinky požáru dle normy EN 1992-1-2. Toto okno slouží k volbě národní přílohy, případně též ke změně dílčích součinitelů. K dispozici jsou různé národní přílohy a též varianty "Uživatelská" a "Standardní EC".  Volba "Standardní EC" provádí výpočet dle základního znění návrhové normy, tedy bez žádné národní přílohy. Volba "uživatelská" umožňuje zadat vlastní hodnotu součinitele γM,fi. Přehled součinitelů dle jednotlivých národních příloh je uveden v teoretické části nápovědy v kapitole "Národní přílohy".

Pokud je zaškrtnuto nastavení "Minimální stupeň vyztužení desky dle ČSN 73 1201 - kap. 8.5.2", je prováděna kontrola minimálního stupně vyztužení pro prvky typu "Deska". Více informací je uvedeno v části "Konstrukční zásady" teoretické části nápovědy.

Tlačítko "Výchozí" po stisknutí nabízí rozbalitelný seznam s následujícími možnostmi:

Převzít výchozí nastavení

  • Nastaví parametry dialogového okna dle výchozích nastavení

Uložit nastavení jako výchozí

  • Převezme aktuální parametry jako nové výchozí nastavení

Použití dílčích součinitelů spolehlivosti je popsáno v teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Volba normy"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.