0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smyková výztuž

Tato část slouží k zadávání smykové výztuže na dílci. Výztuž může být zadána stejná po celé délce prvku nebo lze dílec rozdělit na libovolný počet dílčích úseků s různými parametry vyztužení. Jednotlivé úseky se zadávají v tabulce v zadávacím rámu. Vlastnosti jednotlivých úseků smykové výztuže se mění v dialogovém okně "Editace úseku vyztužení". V tomto dialogovém okně se zadávají jak parametry výztuže (typ, profil, počet atd...), tak i počátek úseku. Začátek prvního úseku v tabulce je shodný s počátkem dílce, konec každého úseku je roven počátku následujícího úseku.

Na pracovní ploše se zobrazují jednotlivé úseky včetně údajů o zadané smykové výztuži. Aktivní pracovní plochu lze využít i k úpravám, kliknutím na aktivní kóty lze měnit délky úseků, parametry vyztužení je možné upravovat dvojklikem na příslušný úsek vyztužení.

Část "Smyková výztuž" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.