0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edice 2017

Všechny programy

 • Nové okno pro tisk dokumentace
 • Automatické ukládání ve všech programech
 • Podpora vysokého rozlišení (4K)

Ocel, Ocel požár, Dřevo, Dřevo požár

 • Nový typ úlohy "Nosník" pro posouzení vodorovného spojitého nosníku na účinky zadaného zatížení

Fin 2D, Fin 3D

 • Vykreslení průběhu využití na dílcích
 • Sloučení dialogových oken s vlastnostmi kresby
 • Změny v nastavení kreslení se ihned projevují na pracovní ploše
 • Národní přílohy pro Rakousko, Slovinsko, Bulharsko
 • grafická práce u nástrojů pro manipulaci (posun, kopie, zrcadlení)
 • Vyjmutí dílce z dimenzační skupiny
 • Rozšířené možnosti zadávání zatížení

Dimenzační programy pro betonové konstrukce

 • Podpora nových norem ČSN EN 1992-1-1 Z3 a STN EN 1992-1-1 A1/NA

Betonový výsek

 • Rozšíření jednostránkového výstupu

Beton

 • výrazné zrychlení výpočtu

Zatížení

 • Národní přílohy pro Rakousko, Slovinsko, Bulharsko

Protlak

 • nové typy detailů "Konec stěny" a "Roh stěny"
 • obecný postup pro výpočet součinitele β
 • možnost stanovení vlastní hodnoty kmax

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.