0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace úseku vzpěru

Pomocí tohoto okna lze zadat údaje, které umožní stanovení vzpěrných délek lcrylcrz pro daný úsek dílce. Základním parametrem úseku je "Počátek úseku", který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku. Pro informaci je též zobrazován konec úseku (tj. konec dílce nebo počátek následujícího úseku) a celková délka úseku.

V části "Parametry vzpěru" lze pomocí tlačítek "Vzpěr y" a "Vzpěr z" stanovit vzpěrné délky lcry respektive lcrz pro aktivní úsek. Stanovení vzpěrných délek probíhá v samostatném okně "Parametry vzpěru". Zadané parametry z okna "Parametry vzpěru" (typ podepření, základní délka a součinitel k) jsou vždy zobrazeny u příslušného tlačítka.

Dialogové okno "Editace úseku vzpěru"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.