0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Lokalizace zatížení

Toto okno umožňuje zadat parametry lokalizace, která převede plošné zatížení získané v základním protokolu na liniové či bodové zatížení.

Je možné vybrat jeden z následujících typů:

Prutová

  • plošné zatížení ze základního protokolu bude převedeno na liniové zatížení. Zadání je nutné doplnit zatěžovací šířkou, kterou bude vynásobeno původní zatížení.

Bodová

  • plošné zatížení ze základního protokolu bude převedeno na osamělou sílu. Zadání je nutné doplnit zatěžovací plochou, kterou bude vynásobeno původní zatížení.

Okno "Lokalizace zatížení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.