0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Soustředěné zatížení

Úloha "Soustředěné zatížení" slouží k posouzení zdiva na působení soustředěného zatížení. Práce s jednotlivými úlohami (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Úloha typu "Soustředěné zatížení"

Dialogové okno obsahuje následující části:

Vstupní data

Tato část slouží k výběru typu stěny, zadání rozměru a materiálu. Typ stěny lze změnit pomoci příslušných tlačítek. Charakteristiky materiálu lze zadat pomocí tlačítka:

Zdivo

  • Zadání materiálových charakteristik použitých ve výpočtu v okně "Zdivo"

Zatížení

Tato část umožňuje zadat jednotlivé zatížení, které působí na dané stěně. Zatížení se přidávají v tabulce pomocí standardních tlačítek "Přidat", "Odstranit". Tabulka slouží také pro přímou editaci zatížení, po kliknutí do jednotlivých buněk tabulky lze editovat dané hodnoty.

Umístění zatížení

Tato část umožňuje náhled v půdoryse na právě vybrané zatížení v tabulce zatížení. Polohu zatížení je možno upravovat pomocí aktivních kót v obrázku.

V pravé části dialogu se nachází pohled na definovanou zeď a všechna zadána zatížení. Pomocí aktivních kót lze měnit pozice zatížení nebo rozměry zdi.

Výsledky

Tato část zobrazuje podrobné výsledky posouzení všech zadaných zatížení. Pokud některá hodnota zatížení překračuje únosnost v soustředěném tlaku, je daný posudek doplněn slovem "NEVYHOVUJE".

Postupy použité při posouzení jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Mezní stav únosnosti".

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.