0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti dílce

V tomto okně lze zadat či změnit základní vlastnosti dílce: počáteční a koncový styčník, průřez, materiál a způsob uložení. Pomocí tlačítka "Speciální" (levý dolní roh okna) lze zobrazit zobrazí okno "Speciálním vlastnostem dílce", které umožňuje navíc zadat pokročilé parametry výpočtu (nosník na podloží, vliv smyku) a rozšířené možnosti uložení konců (pružné uložení, umožnění posunu ve vybraných  směrech).

Poloha dílce je určena číslem počátečního a koncového styčníku. Tyto styčníky lze libovolně měnit. Změnu lze provádět jak výběrem z rozbalovacího seznamu, tak zadáním čísla styčníku na klávesnici. Tlačítko "<>" umožňuje změnu orientace dílce (prohození počátku a konce) při současném zachování umístění styčníků a zatížení.

V rámu "Profil dílce" lze zadat či změnit průřez a materiál dílce. Vlastnosti profilu se zadávají tlačítkem "Profil" v okně "Editace profilu dílce".

Parametry již zadaného typu profilu lze změnit též v okně "Editor průřezu", který lze spustit tlačítkem "Uprav průřez", respektive "Katalog materiálů" (tlačítko "Uprav materiál").

V rámu "Dílec" lze vybrat způsob uložení dílce (kloubové, vetknutí apod.)

  • Dílec je vetknutý na obou koncích

  • Dílec je kloubově uložen na obou koncích

  • Dílec s vetknutým počátkem a kloubovým koncem

  • Dílec s kloubovým počátkem a vetknutým koncem

  • Dílec obsahuje speciální nastavení uložení na počátku i konci dílce. Vlastnosti uložení jsou nastaveny v okně "Speciální vlastnosti dílce".

Pomocí tlačítka "Načíst z konstrukce" lze nastavit vlastnosti (průřez, materiál, uložení), které již jsou v konstrukci přiřazeny jinému dílci.

Způsoby uložení dílců jsou popsány v kapitole "Připojení dílců" teoretické části nápovědy.

Okno "Vlastnosti dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.