0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tisk

Dialogové okno "Tisk a export dokumentu" slouží k sestavení a tisku dokumentace projektu. Dokument se sestavuje za pomoci ovládacího stromečku, ve kterém lze zapnout či vypnout jednotlivé kapitoly a zároveň pomocí nastavení ovlivnit způsob výpisu. Další činnosti (volba záhlaví, tisk, prohlížení dokumentu) lze provádět pomocí nástrojů v nástrojové liště či v hlavním menu. Veškeré informace se v dokumentu aktualizují při každém spuštění tiskového okna. Každý dokument je tedy vždy aktuální a odpovídá nejnovějšímu stavu projektu. Vytvořený dokument je možné přímo vytisknout či uložit jako soubor ve formátu *.pdf , *.docx nebo *.rtf.

Většina programů umožňuje vytvoření dvou druhů tiskových sestav:

  • textový tisk - podrobný dokument, který může obsahovat kromě standardního výpisu vstupů a výsledků posouzení též podrobné údaje jako například detailní průřezové charakteristiky či mezivýsledky posouzení. Rozsah dokumentu lze ovlivnit v ovládacím stromečku
  • grafický tisk - stručný jednostránkový dokument, pro každou úlohu jsou na jedné stránce vypsány jak všechny vstupy, tak výsledek posouzení.

Volba typu výstupu se provádí v rozbalovacím seznamu "Dokument" v nástrojové liště.

Výběr typu dokumentu

Obsah dokumentu

Obsah dokumentu je možné upravit pomocí ovládacího stromečku v levé části okna. Zaškrtnutím políček u jednotlivých položek stromečku se tyto části přidají do dokumentu. Stav stromečku lze kdykoliv uložit pomocí systému předvoleb. Takto lze jednoduše vytvořit přednastavené typy dokumentu, které lze v nových projektech nastavit jedním kliknutím.

Mezi jednotlivé části dokumentu lze vkládat vlastní poznámky, obrázky či fotografie. Tyto vložené poznámky se nazývají "Dodatky" a v dokumentu zůstávají i po aktualizaci dokumentu (například po změně výsledků). O práce s těmito uživatelskými objekty pojednává kapitola "Dodatky".

Vložení dodatku do generovaného dokumentu

Dokumentace z programů "Fin 2D" a "Fin 3D" může obsahovat uživatelem vkládané obrázky. Práce s těmito obrázky je popsána v kapitole "Tisk obrázků".

Vytvořeným dokumentem lze listovat buď za pomoci kolečka myši nebo tlačítky v nástrojové liště.

Vzhled dokumentu

Tiskové okno obsahuje též nástroje pro úpravu vzhledu výsledného dokumentu:

  • Záhlaví a zápatí - v dialogovém okně "Nastavení záhlaví a zápatí" lze přidat do dokumentu záhlaví či zápatí stránek a zadat též jejich obsah.
  • Velikost a orientace stránky - v okně "Vzhled stránky" lze zvolit velikost a orientaci stránky a též velikost okrajů.
  • Velikost písma - Velikost písma v dokumentech lze zvolit též v okně "Vzhled stránky".
  • Číslování stránek - způsob číslování včetně libovolných předpon či přípon lze nastavit v okně "Číslování stránek".

Tyto nástroje jsou přístupné buď z nástrojové lišty nebo z hlavního menu.

Okno "Tisk a export dokumentu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.