0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřezy

Celistvé průřezy mohou být jednoduché, tvořené obdélníkovým nebo kruhovým tvarem, nebo jsou sestavené z několika obdélníků do tvarů I, T nebo . U těchto průřezů výpočet předpokládá celistvost a nepočítá s žádným prokluzem mezi jednotlivými částmi průřezu.

Složené průřezy se skládají z několika dílčích průřezů tvaru obdélníku. Dílčí průřezy jsou buď pevně spojené (slepené) nebo jsou nespojené.

Souřadné systémy

V řezu prvku jsou vytvořeny dva souřadné systémy. Lokální souřadný systém prvku, jeho osy jsou označeny 2,3 a souřadný systém průřezu, jeho osy jsou označeny y,z. Zadávání  (vzpěr, klopení) se provádí vesměs v lokálním souřadném systému prvku. Tedy natočení průřezu prvku je natočení vůči lokálním osám 2,3. Zadávané vnitřní síly jsou označeny indexy 2 a 3, protože jsou rovněž vztaženy k lokálnímu souřadnému systému prvku. Výpočet pak probíhá v souřadném systému průřezu. Vnitřní síly se vždy před výpočtem přepočítávají z lokálního souřadného systému prvku do souřadného systému průřezu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.