0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Národní přílohy

Pro návrhovou normu EN 1996-1-1 jsou použity následující součinitele pro jednotlivé národní přílohy:

Součinitel

EN 1996-1-1

Česko

Slovensko

Polsko

γM - Zdicí prvky kategorie I a návrhová malta

2,0

2,00 (2,50)

2,00

1,70

γM - Zdicí prvky kategorie I a předpisová malta

2,20

2,20 (2,70)

2,20

2,00

γM - Zdicí prvky kategorie II

2,50

2,50 (3,00)

2,50

2,20

Hodnoty v závorce pro národní přílohu "Česko" jsou použity pro pórobetonové zdivo.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.