0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Generátor zatěžovacích stavů

Pomocí tohoto okna lze snadno zadat zatěžovací stavy včetně zatížení. Tento generátor zohledňuje též geometrii nosníku. Pokud řešená úloha představuje spojitý nosník o více polích, program automaticky vkládá různé varianty zatěžovacích stavů s vystřídanými poli tak, aby byly získány maximální hodnoty ohybových momentů a posouvajících sil ve všech místech nosníku. Zadávání je rozděleno do dvou částí, mezi kterými se lze pohybovat tlačítky "Další" a "Předchozí":

Zatěžovací stav

V této části se zadávají vlastnosti zatěžovacího stavu (název, typ, délka trvání, kombinační součinitele). Zadávané vlastnosti jsou popsány v samostatné kapitole "Editace zatěžovacího stavu".

Velikost zatížení

V této části lze zadat hodnotu spojitého zatížení. Kladná hodnota zatížení představuje zatížení působící proti směru gravitace.

Generátor zatěžovacích stavů

Ovlivnit zde lze též počet vytvořených zatěžovacích stavů. Pro stálá zatížení lze zvolit variantu "Generovat po částech". Místo jednoho zatěžovacího stavu je pak vytvořeno zatěžovacích stavů několik, jejich počet odpovídá počtu polí spojitého nosníku. V každém zatěžovacím stavu je vždy zatížení zadané pouze pro jedno pole. Toto uspořádání umožňuje zohlednit příznivé a nepříznivé působení stálého zatížení při tvorbě kombinací.

Stálé zatížení generované po částech

Pro proměnná zatížení je automaticky vytvořeno několik zatěžovacích stavů s vystřídanými poli tak, aby v každém poli i nad každou podporou bylo dosaženo extrémních hodnot vnitřních sil.

Zatěžovací stavy pro proměnné zatížení

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.