0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace uzlu dílce

Toto dialogové okno slouží k zadání případně úpravě polohy uzlu (podpory) na nosníku. Základním údajem o uzlu je jeho poloha (v programu označena jako "Souřadnice X"), která je definována jako vzdálenost od počátku nosníku. Dále je možné zadat typ uzlu. Dostupné jsou následující možnosti:

výpočetní uzel

kloub

  • podpora, ve které je zabráněno posunutí ve svislém směru

vetknutí

  • podpora, ve které je zabráněno posunutí ve svislém směru a natočení

obecná podpora

  • podpora, u které lze definovat tuhost ve svislém směru i v natočení. Tuhost se zadává ve spodní části okna

vnitřní kloub

  • vnitřní kloub na dílci, ve kterém dochází pouze k přenosu posouvajících sil, nikoliv ohybových momentů

Dalším údajem je "Šířka podpory", která se využije například při redukci momentů nad podporou v části "Podélná výztuž".

Obecná podpora

Pro uzel typu "Obecná podpora" lze v této části zadat údaje pro výpočet tuhosti podpory. Pokud je zaškrtnuta volba "Zadávat A/L, I/L", zadávají se obecné poměry A/L a I/L s následujícími významy:

A/L

  • poměr součtu ploch průřezů svislých konstrukčních prvků podpírajících nosník (A) a jejich délky (L). Typickým příkladem těchto konstrukčních prvků jsou sloupy. Tento podíl je použit při výpočtu tuhosti podpory ve svislém směru. Při výpočtu tuhosti je uvažováno, že konstrukční prvky jsou z železobetonu. Pokud je použit jiný materiál, je nutné provést přepočet plochy průřezu na ekvivalentní hodnotu za pomoci podílu modulů pružnosti.

I/L

  • poměr součtu momentů setrvačnosti průřezů svislých konstrukčních prvků podpírajících nosník (I) a jejich délky (L). Typickým příkladem těchto konstrukčních prvků jsou sloupy. Tento podíl je použit při výpočtu tuhosti podpory v natočení. Při výpočtu tuhosti je uvažováno, že konstrukční prvky jsou z železobetonu. Pokud je použit jiný materiál, je nutné provést přepočet plochy průřezu na ekvivalentní hodnotu za pomoci podílu modulů pružnosti.

V opačném případě jsou tyto hodnoty dopočítány z následujících hodnot:

Šířka b

  • šířka průřezu konstrukčních prutových prvků (například sloupů), které podpírají nosník ve styčníku. Touto hodnotou se rozumí rozměr průřezu kolmý na směr osy nosníku

Výška h

  • výška průřezu konstrukčních prutových prvků (například sloupů), které podpírají nosník ve styčníku. Touto hodnotou se rozumí rozměr průřezu ve směru osy nosníku

Délka L

  • výška (délka) konstrukčních prutových prvků (například sloupů), které podpírají nosník ve styčníku

Tyto hodnoty jsou použity pro výpočet poměrů A/L a I/L. Při zapnuté volbě "Prut z obou stran" se uvažuje, že nosník je podpírán dvěma prvky (sloupy) ze dvou stran (dolní a horní).

Okno "Editace uzlu dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.