Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane podstawowe

Ramka "Podstawowe dane" służy do wprowadzania podstawowych parametrów zadania. 

Ramka zawiera tabelę z listą określonych warstw. Warstwy można dodawać, wstawiać lub usuwać za pomocą przycisków po prawej stronie tabeli. Pierwszej warstwy nie można ani usunąć, ani też nie można wstawić przed nią innej warstwy.

Zaznaczenie pozycji "Definiowanie w globalnym układzie współrzędnych" zapewnia sposób na wprowadzanie danych w globalnym układzie współrzędnych (JTSK, Gauss-Krüeger).

W liście rozwijanej "Sposób definiowania warstw" istnieje możliwość określenia sposobu definiowania warstw. Warstwy mogą być definiowane za pomocą ich miąższości lub za pomocą punktów.

W tym trybie definiowania przyjęte ustawienia można modyfikować jedynie w pierwszej fazie budowy.

Wizualizacja rysunku na ekranie może być modyfikowana w dowolnym trybie definiowania na podstawie ustawień skonfigurowanych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Dane podstawowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.