Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Warstwa

Ramka "Warstwa" służy do definiowania poszczególnych warstw gruntu. Metody definiowania i edycji warstw zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale "Warstwy w środowisku 2D".

Program umożliwia import i eksport warstw w formacie *.DXF.

Zdefiniowane warstwy mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Warstwa"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.