Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie własnego szablonu przez Użytkownika

Program zawiera predefiniowane podstawowe szablony do tworzenia dokumentacji geologicznej wszystkich rodzajów badań polowych (otwór, CPT, SPT...). Ze względu na szerokie i różnorodne wymagania stawiane dokumentacji geologicznej (kartom), istnieje w programie możliwość stworzenia Szablonów własnych Użytkownika.

Najlepszą metodą na zbudowanie własnego szablonu jest rozpoczęcie pracy z prdefiniowanym szablonem i modyfikacja tego szablonu według specyficznych wymagań. Za pomocą przycisku "Dodaj do administratora" definiujemy swój własny szablon w ramce "Szablony".

Okno dialogowe służące do tworzenia nowego szablonu składa się z 4 części:

  1. Część A - w tej części definiowana jest nazwa nowego szablonu (np. uwzględniająca kraj, nazwę firmy, normę...).
  2. Część B - w tej części dostępne jest przełączanie pomiędzy badaniami polowymi za pomocą zakładek. Każdy szablon definiuje wszystkie badania polowe.
  3. Część C - w tej części definiuje się dane wejściowe dla wybranej zakładki (badania polowego).
  4. Część D - w tej części definiuje się karty wynikowe dla każdego rodzaju badania polowego. Edytowanie wykonuje się w arkuszu, praca w nim jest podobna do pracy np. MS Excel.

Okno dialogowe "Dodaj szablon badania"

Szablony są ze sobą kompatybilne i zachowują określone dane w maksymalnym możliwym stopniu. Treść dowolnych pól pobranych z podstawowych szablonów pozostanie niezmieniona po zmianie poszczególnych szablonów.

Tworzenie szablonu własnego zdefiniowanego przez użytkownika opisano szczegółowo w podręczniku inżyniera nr 44 - Tworzenie własnych szablonów przez użytkownika.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.