Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenia linii

Ramka "Obciążenia linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń linii. Każde obciążenie linii jest przypisane do pewnego stanu obciążenia i zdefiniowanych linii. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie obciążeń linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenie linii".  

Program pozwala na definiowanie oddziaływań mechanicznych (np. sił), przemieszczeniowych (np. przemieszczeń krawędzi) lub temperaturowych.

Zdefiniowane obciążenia linii można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Obciążenia linii"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.