Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dodaj graficznie

Dodaj Graficznie

Przycisk "Dodaj graficznie" włącza tryb definiowania graficznego. Symbol myszy zmienia się na krzyż osiowy, wówczas przy użyciu lewego przycisku myszy, można dodać wymagany obiekt. Przykładowo, przy dodawaniu kotew, za pomocą kliknięć na pulpicie dodawane są punkt początkowy i końcowy kotwy. Po dodaniu drugiego punktu program otwiera okno dialogowe. Od tego momentu procedura jest taka sama jak opisana w rozdziale "Dodaj".

Tryb definiowania graficznego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.