Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie przekroju geologicznego

Przekrój geologiczny tworzony jest za pomocą dowolnych linii podobnie jak w programach CAD.

Stosując definiowanie graficzne, dowolne punkty można zdefiniować klikając lewym przyciskiem myszki. Punkty linii przekroju można dowiązywać do istniejących profili gruntu, jak również można je definiować na innych liniach czy liniach dzielących warstwy.

Definiowanie graficzne kończy się dwukrotnym kliknięciem w tym samym punkcie. Istnieje możliwość modyfikacji przekroju goelogicznego przy pomocy przesunięcia punktu.

Przykładowo, poniżej prezentujemy definiowanie graficzne uskoku geologicznego zlokalizowanego pomiędzy dwoma otworami.

Przekroje geologiczne - zakładka "Tworzenie przekroju geologicznego"

1. Definiujemy uskok - linia przebiegająca od powierzchni terenu do masywu skalnego.

Definiowanie uskoku

2. Definiujemy szacowane linie podziału warstw, które dowiązujemy

  • na krawędzi przekroju
  • na linii pomiędzy warstwami w profilu gruntowym
  • na stworzonym uskoku.

Definiowanie szacowanych linii podziału między warstwami

3. Generujemy obszary gruntów.

Wygenerowane obszary

Możemy zmodyfikować przekrój geologiczny przesuwając dolny punkt uskoku.

Edycja linii uskoku

Zmodyfikowany uskok

Nowe wygenerowane obszary

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.