Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według normy EN 1997

Projektowanie konstrukcji według normy EN 1997-1 co do zasady wykorzystuje metodę stanów granicznych.

Współczynniki częściowe, dostosowujące charakterystyczne wartości oddziaływań, materiałów i oporu, wprowadzane są do analizy w zależności od wybranego "Podejścia obliczeniowego".

Współczynniki częściowe są identyczne dla wszystkich analiz w obrębie jednego programu. Natomiast, istnieje możliwość wyboru "Sytuacji obliczeniowej" dla poszczególnych faz budowy.

Programy można pogrupować do kilku kategorii na podstawie wybranego podejścia:

W programach GEO5 wbudowane są Załączniki Krajowe następujących państw:

Finlandia, Francja, Polska, Niemcy, Słowacja, Austria, Singapur, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Bułgaria, Słowenia, Włochy, Portugalia, Norwegia, Rumunia.

Wyboru pożądanego Załącznika Krajowego można dokonać z "Listy ustawień".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.