Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według normy EN 1997

Projektowanie konstrukcji według normy EN 1997-1 co do zasady wykorzystuje metodę stanów granicznych.

Współczynniki częściowe, dostosowujące charakterystyczne wartości oddziaływań, materiałów i oporu, wprowadzane są do analizy w zależności od wybranego "Podejścia obliczeniowego".

Współczynniki częściowe są identyczne dla wszystkich analiz w obrębie jednego programu. Natomiast, istnieje możliwość wyboru "Sytuacji obliczeniowej" dla poszczególnych faz budowy.

Programy można pogrupować do kilku kategorii na podstawie wybranego podejścia:

W programach GEO5 wbudowane są Załączniki Krajowe następujących państw:

Finlandia, Francja, Polska, Niemcy, Słowacja, Austria, Singapur, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Bułgaria, Słowenia, Włochy, Portugalia, Norwegia, Rumunia.

Wyboru pożądanego Załącznika Krajowego można dokonać z "Listy ustawień".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.