Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Generacja siatki

Ramka "Generacja siatki" służy do definiowania podstawowego układu generacji siatki (lewa część) oraz przeglądania informacji o wygenerowanej siatce (prawa część). 

Pomyślnie wygenerowana siatka zamyka etap definiowania topologii - analiza jest następnie kontynuowana na etapie obliczeń. Przy generacji siatki, program automatycznie wprowadza standardowe warunki brzegowe. Informacje na temat utworzonej siatki, w tym ostrzeżenia o możliwych punktach słabych siatki wyświetlana jest w prawym dolnym okienku.  

Prawidłowo wygenerowana siatka elementów skończonych stanowi ważny krok do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników. Program GEO MES posiada automatyczny generator siatki, który może znacząco uprościć to zadanie. Nie mniej jednak, podczas tworzenia siatki elementów skończonych należy przestrzegać pewnych zasad:

-

Podstawową gęstość siatki można zdefiniować w oknie dialogowym “Generacja siatki”. Przyjmuje się ogólną zasadę, że im gęstsza siatka, tym lepsze wyniki - jednakże, obliczenia oraz następująca obróbka mogą zostać znacznie spowolnione. Celem jest więc znalezienie optymalnej gęstości siatki - ma na to wpływ doświadczenie użytkownika. Pewne wskazówki stanowią siatki wygenerowane w zadaniach przykładowych.

Ramka “Generacja siatki” - siatka bez lokalnego zagęszczenia

-

Siatka elementów skończonych powinna być wystarczająco gęsta w miejscach występowania oczekiwanych dużych gradientów naprężenia (podpory punktowe, naroża, otwory, itp.). W celu zapewnienia odpowiedniej gęstości można zdefiniować zagęszczenie siatki w sąsiedztwie tych miejsc. Zagęszczenie siatki mnożna zdefiniować wokół poszczególnych punktów lub linii. Rozpiętość zagęszczenia powinna być co najmniej 3-5 razy większa niż żądane zagęszczenie w centrum zagęszczenia. Wielkość obu wartości (gęstość i rozpiętość zagęszczenia) powinna również być uzasadniona z punktu widzenia zadanej gęstości siatki stosowanej dla obszaru otaczającego. Zapewni to płynne przejście między obszarami o różnych gęstościach siatki. Z pojedynczymi liniami należy postępować w ten sam sposób. W przypadku bardziej złożonych zadań przydatne jest wykonanie analizy najpierw z siatką rzadszą, a następnie po zbadaniu wyników, przeprowadzenie niezbędnego zagęszczenia siatki.

Definiowanie zagęszczenia siatki wokół okręgu

Nowa siatka po zagęszczeniu początkowej siatki wokół okręgu

Program domyślnie przyjmuje 6-węzłowe elementy trójkątne z wygładzaniem siatki. Dokładność wyników odpowiada mniej więcej dwa razy gęstszej siatce złożonej z 3-węzłowych elementów trójkątnych. Elementy 3-węzłowe są dostępne jeśli wyłączone jest pole wyboru "elementy wielowęzłowe" i służą głównie do celów naukowych i badawczych. Obliczenia stateczności, można jednakże wykonywać tylko przy zastosowaniu trójkątnych elementów 6-węzłowych. W przypadku analizy nieliniowej należy używać wyłącznie tych elementów.

Wybór "zaawansowanych parametrów generowania siatki" pozwala na generację siatki mieszanej złożonej z elementów trójkątnych i czworobocznych.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.