Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podejście klasyczne

Wytrzymałość na unoszenie Rt łączy ciężar własny nadkładu gruntu oraz ciężar fundamentu + tarcie na ścianach fundamentu + fikcyjny (zastępczy) blok gruntu nad fundamentem. W zakładce "1. SG" okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" służy do definiowania obliczeniowego kąta tarcia wewnętrznego nadkładu gruntu φd oraz obliczeniowej spójności nadkładu gruntu cd.

Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" - podejście klasyczne

Sprawdzenie nośności pionowej fundamentu rozciąganego (wytrzymałość na unoszenie) wykonywane jest z wykorzystaniem wzoru:

gdzie:

σx

-

parcie spoczynkowe gruntu wynikające z nadkładu gruntu

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego nadkładu gruntu

cd

-

obliczeniowa spójność nadkładu gruntu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

p

-

obwód fundamentu

Gp

-

ciężar własny fundamentu

Sprawdzenie fundamentu rozciąganego - podejście klasyczne

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.