Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria

Ramka "Geometria" pozwala na dokonanie wyboru rodzaju konstrukcji:

Ramka "Geometria" zawiera również tabelę z listą zdefiniowanych odcinków konstrukcji tworzących pal stabilizujący. Dla każdego odcinka tabela zawiera parametry przekroju poprzecznego (A - pole przekroju, I - moment bezwładności, podawane zawsze na 1 m bieżący konstrukcji) oraz parametry materiałowe (E - moduł sprężystości, G - moduł sprężystości poprzecznej).

Dodawanie odcinków wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy odcinek".

Istnieje możliwość dalszej edycji wprowadzonych odcinków na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym odcinkiem.

Ramka "Geometria"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.