Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwienie zbocza skalnego

Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów kotew podczas przeprowadzania analizy stateczności zbocza na gładkiej powierzchni poślizgu:

Aktywne

Kotwy aktywne są reprezentowane przez kotwy sprężone, w przypadku których siły są aktywowane zanim poślizg bloku skalnego ma miejsce. Siła normalna zwiększa sprężenie normalne na powierzchni poślizgu, i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana albo odejmowana od sił (aktywnych) ścinających.

Pasywne

Kotwy pasywne są aktywowane przez przesuwający się blok skalny (tzn. kotwy niesprężone). Siła normalna zwiększa normalne sprężenie na powierzchni poślizgu i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana do sił utrzymujących.

Rozkład sił kotwy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.