Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Grunty

Ramka "Grunty" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gruntów. Tabela ta dostarcza również informacje o aktualnie wybranym gruncie. Informacje te wyświetlane są w prawej części ramki. W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji (gruntów) w tabeli, informacje o poszczególnych gruntach są podane kolejno.

Dodawanie (edycja) gruntów wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Wprowadzanie danych w ramce jest możliwe pod warunkiem, że w ramce "Ustawienia" do obliczeń wybrana zostanie teoria klasyczna. Wartości parametrów określane są na podstawie badań polowych lub laboratoryjnych dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera wybrane wartości parametrów gruntów.

Szacunkowe wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał można znaleźć w rozdziale "Parametry skał".

Dane dotyczące zdefiniowanych gruntów mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Grunty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.