Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwienie fundamentu

Kotwienie fundamentu ściany można zdefiniować w programie "Ściana kątowa". W takim przypadku istnieje konieczność określenia położenia kotwy, wymiarów wierconego otworu oraz rozstawu kotew.

Dla kotew zdefiniowane są dwa stany graniczne nośności - nośność na wyciąganie Tp [kN/m] oraz wytrzymałość kotwy Rt [kN].

Kotwienie podstawy

Nośności można wprowadzić bądź obliczyć na podstawie zdefiniowanych wartości z następujących wyrażeń:

gdzie:

Tp

-

wytrzymałość na wyciąganie

d

-

średnica otworu wierconego

a

-

przyczepność graniczna

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

gdzie:

Rt

-

wytrzymałość kotwy

ds

-

średnica kotwy

fy

-

granica plastyczności kotwy

SFt

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

Przybliżone wartości nośności na wyciąganie

Material

Przyczepność graniczna 

[N/mm2]

Nośność graniczna dla określonej średnicy otworu  [kN/m]

65 mm

75 mm

90 mm

100 mm

150 mm

Miękki łupek ilasty

0,21 - 0,83

42 - 169

49 - 195

59 - 234

65 - 260

98 - 391

Piaskowiec

0,83 - 1,73

169 - 350

195 - 407

234 - 486

260 - 543

391 - 562

Łupek, twardy łupek ilasty

0,86 - 1,38

175 - 281

202 - 325

243 - 390

270 - 433

405 - 562

Miękki wapień

1,00 - 1,52

204 - 310

235 - 358

282 - 429

314 - 477

471 - 562

Granit, bazalt

1,72 - 3,10

351 - 562

405 - 562

486 - 562

540 - 562

562 - 562

Beton

1,38 - 2,76

281 - 562

325 - 562

390 - 562

433 - 562

562 - 562

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.