Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczanie granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie)

Jednym z wyników przedstawianych przez program jest wykres obciążenia pala obciążonego pionowo, tzw. graniczna krzywa obciążeniowa (wykres obciążenie-osiadanie), przedstawiający osiadanie pionowe pala w funkcji przyłożonego obciążenia.

Graniczna krzywa obciążeniowa wyznaczana jest jako suma osiadań wywołanych przez siły w podstawie pala oraz siły na pobocznicę, uzyskanych z wykresów używanych do obliczania osiadań pala. Na rysunku przedstawiono typowy przykład granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie).

Graniczna krzywa obciążeniowa (wykres obciążenie-osiadanie)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.