Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do definiowania podstawowych ustawień programu, takich jak normy i teorie stosowane w obliczeniach, sposób zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji czy poszczególne współczynniki obliczeniowe.

Programy zawierą nie tylko predefiniowane Ustawienia podstawowe dla poszczególnych krajów, ale również umożliwiają stworzenie własnych Ustawień użytkownika, które mogą być zapisywane i wykorzystywane we wszystkich programach GEO5.

Przycisk "Wybierz" umożliwia dokonanie wyboru wcześniej utworzonego ustawienia z "Listy ustawień".

Przycisk "Administrator ustawień" otwiera okno dialogowe "Administrator", w którym możliwe jest przeglądanie i modyfikowanie poszczególnych ustawień. W tym miejscu można także zidentyfikować ustawienia widoczne na Liście ustawień. Dane z Administratora ustawień mogą być eksportowane i importowane.

Za pomocą przycisku "Dodaj do administratora" możliwe jest tworzenie ustawień własnych użytkownika, które są następnie dodawane do Administratora ustawień.

Przycisk "Edytuj" pozwala na szybką wizualizację oraz edycję bieżącego Ustawienia w użytkowanym programie. Modyfikacja dowolnego parametru zmienia status (nagłówek) Ustawiania na "definiowanie dla bieżącego zadania". Poszczególne obliczenia są wówczas przeprowadzane z wykorzystaniem tego lokalnego ustawienia. Jeśli użytkownik zdecyduje, że bieżące ustawienie będzie również właściwe dla innych zadań, może dodać je do "Administratora ustawień" poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do administratora".

Ustawienie "Definiowanie dla bieżącego zadania" jest zwykle tworzone w przypadku importu starszych danych.

Ustawień parametrów analizy należy dokonać w zakładce "Pale CPT".

W ramce Ustawienia wybiera się rodzaj badań polowych (CPT, SPT), które będą wykorzystane w obliczeniach nośności.

W przypadku analizy na podstawie SPT należy dokonać wyboru metody obliczeniowej (Décourt-Quaresma, Aoki-Velloso). Inne ustawienia w tym oknie nie wpływają na wynik obliczeń.

W przypadku analizy na podstawie CPT wszystkie opcje zawarte w ramce mają zastosowanie - patrz poniżej.

W ramce "Ustawienia" można również wybrać opcję wprowadzenia do obliczeń  negatywnego tarcia gruntu. Parametry negatywnego tarcia gruntu definiuje się w ramce "ZWG+NSF".

Ramka ta umożliwia również wprowadzenie typu zachowania gruntu (SBT) - klasyfikacji gruntów, która przeprowadzana jest w ramce "Klasyfikacja gruntów".

W przypadku, gdy obliczenia wykonywane są według EN 1997, należy także zdefiniować dodatkowe wspólczynniki częściowe:

Współczynnik częściowy niepewności modelu γcal redukuje nośność pionową pala.

Współczynniki częściowe ξ3 oraz ξ4 mogą być definiowane przez użytkownika lub też program może wyznaczyć ich wartości domyślne na podstawie liczby wykonanych badań.

Ramka "Ustawienia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.