Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza osiadania według teorii Janbu

Analiza oparta jest na zasadach nieliniowej deformacji elastycznej, gdzie zależność naprężenie - odkształcenie opisane jest przez funkcję dwóch bezwymiarowych parametrów unikalnych dla danego gruntu. Parametry są wykładnikiem j, a moduł Janbu m. Równania opisujące osiadanie uzyskuje się poprzez określenie ε z definicji modułu deformacji Et i całkowanie. Program umożliwia obliczenie osiadania dla następujących typów gruntu: 

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.