Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podłoże

Ramka "Podłoże" zawiera tabelę, odpowiednio, wartości parametrów C1 i C2 podłoża Winklera-Pasternaka lub parametrów odkształceniowych gruntów (Edef, ny, hz), zależnie od ustawienia wybranego w ramce "Ustawienia".

Dodawanie parameterów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża".

Tabela prezentuje wartości parametru wybranego z listy rozwijanej umieszczonej nad tabelą. Dodawanie (edycję) punktów wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża”. Okno dialogowe służy do definiowania współrzędnej X oraz wartości parametru.

Frame "Podłoże"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.